Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Lời dạy của Sư phụ về các loại đệ tử .

Sau nhiều lầm hỏi Sư phụ về những sự phiền phức do các bạn tu hành mang tới và Ngài thường im lặng.
Một ngày , đột nhiên Sư phụ nói :

Sư phụ : con biết không , người đệ tử cũng giống như một chiếc bình .Có loại bình thủng đáy , có bình đậy nắp , có loại bình ô nhiễm .


Đệ tử : Thưa Sư phụ , con không hiểu .Thế nào là loại đệ tử như bình thủng đáy hay đậy nắp .

Sư phụ : Loại đệ tử như bình thủng đáy là loại đệ tử không thể giữ được lời dạy của Sư phụ . Lực gia trì cũng như lời dạy của Sư phụ đi vào người ngày sẽ bị trôi đi mất hết .Sư phụ nói , họ da vâng hiểu hết , nhưng khi trở về nhà họ lại sống như người bình thường .Không hơn không kém .

Đệ tử : Dạ . thế còn loại như bình đậy nắp .

Sư phụ : đó là loại đệ tử không thể hấp thu các giáo lý tâm linh . Họ nghe mà không hiểu .Lòng dạ cứng rắn , lực lượng gia trì không cách nào thấm vào bên trong họ . Mọi lời dạy , mọi ơn huệ đều rơi ra ngoài hết .

Đệ tử : Dạ . Thật đáng tiếc quá ,Thưa Sư phụ , còn loại thứ ba .

Sư phụ : Loại đệ tử thứ ba là loại như cái bình bị ô nhiễm .Không bị thủng đáy , không đậy nắp .Nhưng bên trong đã  có đồ ăn thiu thối .Cho nên nếu đổ bao nhiêu đồ ăn tốt lành vô cũng bị biến chất và hư hỏng hết .
Loại đệ tử này hiểu sai lời dạy của Minh sư , giải thích sai lời nói của Sư phụ, làm ô nhiễm dòng giáo lý giải thoát .Dù cho họ ân huệ họ cũng sẽ không nhân được chút lợi ích nào mà có thể dùng ân huệ đó làm hại bản thân họ .

Đệ tử : Loại đệ tử như vậy vừa đáng tiếc vừa nguy hiểm , thưa Sư phụ Từ bi .

Sư phụ : Uhm , vậy con thuộc loại đệ tử nào ?

Đệ tử : Thưa Sư phụ Toàn Trí và Toàn  Năng .Con không phải là loại đệ tử bình thủng đáy hay bình đậy nắp .Con càng không phải là loại đệ tử như bình ô nhiễm .

Con là loại đệ tử như một chiếc bình lành lặn , mở nắp . Bên trong sạch sẽ  để sẵn sàng đón nhận giáo lý và dòng Ơn phước Gia trì của Sư phụ . Và hơn thế nữa : chiếc  bình của con bên ngoài trạm trổ rất đẹp , thân bình được làm từ vật liệu đặc biệt . Sư phụ đổ nước thường vào chiếc bình của con , thì nước trong bình sẽ thành cam lồ thơm mát bổ dưỡng .Mỗi lời dạy của Sư phụ đi vào Tâm trí con sẽ thành Lời Pháp cam lồ giải thoát và con sẽ tuyên nói lại giữa Thế gian . Mỗi chút lực gia trì Ân huệ mà Sư phụ ban cho con , con sẽ nhân rộng ra , và chia xẻ lại cho tất cả các Anh chị em đang khao khát Ân huệ từ Ngài .

Sư phụ : Hummm , Hỡi tên đệ tử láu cá , nhà ngươi là loại bình thứ tư .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét