Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

ZetaTalk: Chuyển đổi.


Một chút giải thích ban đầu : Zetatalk là tập hợp các bản ghi các cuộc nói chuyện, đối thoại của một tập thể ET Zeta với một người đang sống trên Trái đất, như một người bình thường. Các cuộc nói chuyện được truyền xuống người nhận, theo cách thức Trực giác Thấu Cảm. Chất lượng thông tin của ZetaTalk là khá cao và có thể tin cậy được. Họ có ý định nhân từ với Nhân loại. Họ duy trì cuộc nói chuyện này trong nhiều năm ( Đã hơn 20 năm nay ), và bây giờ vẫn còn tiếp tục với chất lượng cao không thay đổi. Đây là một nguồn thông tin quý giá cho các Sinh mệnh Ánh sáng tham khảo. Sau đây là bài dịch của ET  Zeta  về chuyển đổi của Nhân loại.

ZetaTalk: Chuyển đổi.

Lưu ý: Được viết vào ngày 15 tháng 7 năm 1995.

Sự chuyển đổi là gì? Trái đất và Nhân loại đang trải qua một sự biến đổi tinh tế. Có rất nhiều sự biến đổi đang xảy ra ngay bây giờ. Sự chuyển đổi này đã được tiến triển trong thế kỷ trước và sẽ kéo dài qua thế kỷ hai mốt này. Những biến đổi xảy ra vì nhiều lý do. Có lý do từ Dòng Chuyển đổi của Vũ trụ. Có lý do từ những chuyển đổi Ý thức của cộng đồng Nhân loại trên Trái đất.Rất nhiều cá thể đang sống trên hành tinh này đã đưa ra quyết định dứt khoát về định hướng phát triển Ý thức của họ và của cộng đồng. Rất nhiều người đã học xong bài học cần thiết cho sự Tiến hóa Linh hồn của họ. Họ sẵn sàng tiến hành các bài học mới. Đồng thời, cẩn hiểu là các hành tinh Mật độ 3, là nơi được kiểm tra định kỳ về sự sẵn sàng tốt nghiệp của các Linh hồn. Bây giờ là thời điểm kết thúc quá trình học tập và kiểm tra định kỳ. Trái đất cần chuyển đổi tới một trạng thái khác, trở thành một môi trường khác cho các Linh hồn tới học tập.

Một lý do tiếp theo là lý do hành chính. Đây là lý do khá khó khăn cho Tập thể Nhân loại đang trải qua quá trình Biến đổi. Trái đất đã được chỉ định là ngôi nhà tương lai cho các Linh hồn lựa chọn sống trong Yêu thương và có định hướng từ Sống để phục vụ người khác. Đó là tương lai, còn bây giờ thì tình hình ngược lại. Có rất nhiều Cá thể đang nắm quyền quản lý Trái đất, quản lý các nguồn lực tự nhiên cũng như các nguồn lực nhân tạo, lại là những cá thể có định hướng tiêu cực, ích kỷ, tự phục vụ bản thân. Đồng thời, phần lớn những người trên Trái đất chưa đi đến quyết định về định hướng của họ. Họ chưa có quyết định rõ ràng là họ sẽ sống trong Ích kỷ hay sống theo phong cách Yêu thương. Những người chưa quyết định này sẽ được chuyển đến một hành tinh khác, tương tự như Trái đất hiện nay để họ tiếp tục học tập. Thời gian kết thúc học tập là bây giờ, cho nên phần lớn nhân loại chưa có quyết định về định hướng này, dự kiến sẽ phải rời bỏ hành tinh trong một thảm họa toàn cầu và tái sinh trên một hành tinh khác.

Sự thay đổi cực của Trái đất sắp tới sẽ tạo ra thảm họa tự nhiên toàn cầu thảm khốc, sẽ kết thúc sự quản lý sai lầm hành tinh của những người ích kỷ tiêu cực và đồng loạt chuyển những người chưa quyết định đi nơi khác. Hành tinh này sẽ được dành cho những cá thể định hướng thương yêu và phục vụ người khác. Do đó, thảm họa toàn cầu là cần thiết, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi lần này. Dự kiến khoảng 90% dân số sẽ chết trong và ngay sau thảm họa toàn cầu đó.
( Một chút bình luận của ND : 90% dân số sẽ chết làm tôi nhớ tới một đoạn trong Sấm trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm :"  Mười phần chết Bảy còn ba. Chết hai còn một mới ra Thái bình " )

Để đủ điều kiện cho định hướng Sống Yêu thương và Dịch vụ cho Người khác, một cá thể phải thương xuyên nhìn nhận người khác như là chính mình. Yêu thương người khác cũng là yêu thương chính mình, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình.

 Để sống theo cách ích kỷ tự phục vụ, cá thể đó phải tập trung vào bản thân 95% thời gian, gần như toàn bộ công sức, năng lượng và sự chú ý đặt vào bản thân và luôn yêu cầu mọi thứ, mọi người xung quanh phụ vụ họ. Trong trường hợp sống ích kỷ, có vẻ như những cá nhân này sẽ nổi bật. Một số người có tài ngoại giao ăn nói khéo léo và có văn hóa học thức thuộc loại này. Họ có thể ngụy trang lợi ích của bản thân trong việc nhượng bộ người khác. Họ có thể ngụy trang lợi ích của bản thân như là lợi ích của người khác.

 Trong Mật độ thứ 3, các cá thể phải quyết định các định hướng Tâm linh của họ - Tự phục vụ hoặc Phục vụ cho Người khác. Hoặc là Sống ích kỷ hay là Sống yêu thương. Hầu hết, đại đa số, quyết định sống trong ích kỷ và tự phục vụ sẽ bị gắn giữ lại trong các thế giới Mật độ thứ 3.

 Quyết định này, hay bài học về  lựa chọn định hướng Tâm linh trong Mật độ thứ 3 này, cần phải đi trước hầu hết các bài học khác. Vì đây là định hướng cơ bản và lựa chọn ban đầu của hai loại định hướng sống chính trong Vũ trụ .

 Nếu một cá thể chưa có lựa chọn rõ ràng dứt khoát, thì các bài học tiếp theo không thể tiến hành được. Việc trộn lẫn hai định hướng tâm linh lại với nhau sẽ tạo ra sự hỗn loạn và do đó việc học các bài học tiếp theo của Linh hồn là không thể.

Trong thời điểm này, Nhiều người trên Trái đất đang bắt đầu lựa chọn định hướng Yêu thương và phục vụ người khác. Đây là xu hướng chung, là tương lai của Nhân loại ở trên Trái đất. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ và thường mang lại kết quả tốt.

Hiện này Ý thức của từng người và Ý thức chung của toàn Nhân loại đang biến đổi. Chúng tôi đang chứng kiến một sự tách biệt ngày càng tăng, theo hai định hướng Tâm linh trái ngược nhau. Về cơ bản, tỷ lệ giữa các loại định hướng Tâm linh: Yêu thương hoặc ích kỷ hoặc không định hướng là hầu như không thay đổi. Thời gian gần kề Thảm họa toàn cầu, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội biến động mạnh, Thay đổi lối sống là một điều quá khó khăn. Các cá thể hầu như giữ lại mô hình phong cách sống mà họ đã thoải mái sống trong đó thời gian dài. Một số nhỏ mới bước vào nếp sống yêu thương phục vụ người khác, khi gặp phải khó khăn thử thách, họ sẽ quay trở lại lối sống trung gian không quyết định. Một số lượng lớn cá thể sống với bản chất ích kỷ, sẽ thấy an toàn hơn trong thời gian chuyển đổi hỗn loạn. Những bản năng sống còn trong lúc nguy hiểm sẽ kích động và tiếp thêm sức mạnh cho lối sống ích kỷ bảo toàn bản thân. Người Ích kỷ sẽ đẩy tất cả những người khác sang một bên để tự cứu mình. Họ sẽ tiếp tục ở danh mục Tự phục vụ.

Những cá thể sống yêu thương vì người khác sẽ nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện của những người như họ. Họ càng tin tưởng rằng Yêu thương và phục vụ cộng đồng. Cách sống Yêu thương đó chính là cách thức sống còn tốt nhất trong thời chuyển đổi này.
Vì vậy, bạn thấy sự phân hóa rõ ràng giữ các loại người sống Yêu thương và loại người sống ích kỷ. nhưng về cơ bản thì tỷ lệ số lượng vẫn không thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét