Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Người ngoài Hành tinh nhân từ nói . ( Phần 1 )
Các sự kiện Thăng thiên Hành tinh của Nhân loại và Trái đất đã thể thiện trong thế giới Vật lý. Các nhà Độc tài thoái vị , Thanh lọc chính trị, điều trị Tham nhũng, thay đổi hệ thống ngân hàng, Ý thức người dân đang tăng lên từng ngày, bắt giữ hàng loạt, xóa bỏ các căn cứ ngầm độc hại ... Thiên tai, bão lũ, động đất ....tăng mạnh ... Rất nhiều sự kiện như vậy đang và đã diễn ra đều là biểu hiện chuyển đổi cấp độ Hành tinh và chuyển đổi cấp độ Ý thức Nhân loại .

Tiếp theo cấp độ chuyển đổi và Thăng thiên sẽ là hàng loạt sự kiệp tiếp xúc, liên hệ công khai, kết nối với các chủng loài ngoài Hành tinh nhân từ. Họ đến đây để giúp cho Hành tinh trong quá trình chuyển đổi. Họ tới đây để giúp cho Nhân loại chuyển đổi, để giúp nhân loại chuyển đổi nhân thức, chuyển đổi sinh học để Thăng thiên, rồi để tiến vào một dạng sống mới tiên tiến hơn như Thiên phận đã định cho Nhân loại. Họ tới  để giúp nhân loại lấy lại quyền tự chủ và vị thế của mình trong Vũ trụ. Họ tới để giúp cho Nhân loại tái làm chủ số phận, rồi từ đó vững vàng và xứng đáng tham dự vào cộng đoàn của các chủng loài Liên hành tinh.Những ghi chép lại lời nói của những người ngoài Hành tinh nhân từ sau đây, được công bố nhằm mở đường cho tiếp xúc và Liên hệ công khai giữa mỗi người dân trên Trái đất và các chủng loài Ngoài Hành tinh Nhân từ.

Người ngoài Hành tinh nhân từ nói . ( Phần 1 ) 

Chúng tôi đã bước đi giữa bạn trong một thời gian rất dài .

Sự  sợ hãi và sự hoài nghi của các bạn là nguyên nhân chính ngăn cản bạn nhận thức về sự hiện diện của chúng tôi ở bên cạnh. 

Chúng tôi đã làm cho bản thân có thể nhìn thấy được. Trong hầu hết trường hợp các bạn không nhìn thấy được chúng tôi. Mục đích là để cho bạn bình tĩnh và không sợ hãi . 

Chúng tôi tới đây đều với mục đích : Mở ra cơ hội cho tất cả đều có thể sống và hợp nhất trong Tình Yêu và Ánh Sáng. 

Bạn phải buông bỏ định kiến về sự khác biệt và phải tự xóa bỏ niềm tin hạn chế của mình để được cứu


Khi bạn thực sự mở rộng được nhận thức, khi các bạn thực sự không còn sợ hãi với các chủng loài Ánh sáng Nhân từ thì bạn có thể tiếp xúc đầy đủ  với các đội làm việc trên mặt đất của chúng tôi. 

Có nhiều thành viên của chúng tôi đã ở đây suốt cuộc đời. 

Khi bạn bắt đầu có thể liệ hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn sẽ hiểu được người bạn thực sự là. 

Chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi bạn đã thừa nhận sự tồn tại của tất cả chúng tôi đã có ở đây.

Điều gì khiến bạn "nghĩ" chúng tôi muốn liên lạc với bạn bằng bất cứ cách nào khác? Khi chúng tôi đã thực sự ở giữa các bạn, ở bên cạnh các bạn trong một khoảng thời gian dài. 

Nếu có thể chấp nhận chúng tôi và yêu cầu hỗ trợ,  thật sự là chúng tôi sẽ liên hệ với bạn  ngay tại đây, bằng những cách hiệu quả và bằng những cách bạn sẽ thích nhất. 

Điều gì cho chúng tôi thấy rằng bạn đã sẵn sàng.  Bạn đã biểu hiện những gì khác với định kiến và sợ hãi các chủng loài Nhân từ  ?

( còn tiếp ....) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét