Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Người ngoài Hành tinh nhân từ nói ( Phần 4 ).


Người ngoài Hành tinh nhân từ nói ( Phần 4 ). 

Bằng cách sử dụng các Mã có nguồn gốc Thiên Hà, kích hoạt các Mã Ánh sáng trong DNA của bạn.

Bạn cộng hưởng với Mã Ánh sáng của  Thiên Hà đang tới.

Thông qua cách thức này bạn, bạn sẽ dần nhớ lại nguồn gốc Thiên hà của mình.

Mỗi lần bạn nhìn thấy một Con tàu Ánh sáng, hãy vui mừng.

Và sau đó, cảm thấy DNA của bạn kích hoạt. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người bạn gặp cũng sẽ nhận được kích hoạt.Bạn chưa Thăng lên, nhưng xung quanh được lợi ích.

Điều này,bạn sẽ  một mình sẽ nâng cao nhận thức và rung động của tập thể. Bạn để có thể nhìn thấy điều này.

Nếu bạn đang tìm kiếm với Tình yêu thương và vui mừng, bạn đang cởi mở và sẵn sàng.

Hợp nhất trong lĩnh vực vật lý  là cần thiết đầu tiên.

" Nhìn " ra ngoài hình dạng vật lý của con người, bạn sẽ có thể nhìn thấy.

Kết nối hăng hái với Ánh Sáng Thăng Hoa của chúng tôi để Cảm nhận được chúng tôi và để bạn đổi mới một lần nữa.

Chúng tôi không nhìn thấy được, khi dùng tâm trí bản ngã của con người để tìm kiếm.

Bạn sẽ cảm nhận chúng tôi bằng Năng lượng của chúng tôi và bằng Ánh sáng của Đấng Christ đã truyền.

Bạn chỉ nhận được lợi ích khi Trái tim / Tâm trí / Năng lượng của bạn đã hoàn toàn mở cửa cho điều này.

Sự cởi mở của bạn, làm tăng  rung động của bạn vào thực tế của chúng tôi.

Không phải là cách giao tiếp như bạn thường nghĩ.

Chúng tôi đã ở đây, xung quanh bạn.

Chúng tôi đã chờ đợi bạn tăng rung động cho kết nối.

Để bạn sẵn sàng, để bạn đạt được độ rung đồng bộ với chúng tôi.

Đối với Sự tồn tại Thiên hà Thống nhất ở đây.

Đây là sự hiệp nhất trong Tình Thương Yêu, tôn trọng, cân nhắc, hòa hợp, tử tế, hỗ trợ, chăm sóc và chia sẻ.

Vượt trên mức độ con người của bạn đã từng có trước đây.

Đây là tần số của Nguồn.

Một khi bạn Cảm nhận được Nó và nhận ra Nó, bạn sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ.

Tất cả các chương trình định kiến của con người phải được làm sạch. Làm sạch từ tế bào, từ cơ thể và từ khuôn mẫu của bạn.

Để bạn đạt được tần số rung động cần thiết để đồng bộ được với tần số chúng tôi đang tồn tại.

Bạn cũng vậy, Bạn là một Rung động, là một Linh hồn Thiên hà trong một hình dạng cơ thể con người.

Phải nhìn thấy vượt quá giới hạn của cấu trúc tuyến tính cố định của bạn và vượt ra khỏi hạn chế tâm trí bản ngã của con người.

Bạn phải trở về với sự tinh khiết và Tình Yêu Thương như cách bạn sống cả cuộc đời.

Bạn phải tử tế, tôn trọng và thực sự quan tâm để sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết, để đạt được sự tồn tại rung động cao nhất của bạn, để có được ở đây.

Bạn đã luôn luôn tìm cách để trở lại thế giới vật lý.

Bạn không thể truy cập vào các Rung động cao.

Bởi vì những bức tường / rào cản mà bạn xây dựng xung quanh Trái tim bạn

Và bằng cách cho phép Bản Ngã con người của bạn duy trì kiểm soát.

Các Mã Ánh Sáng Thiên hà "mới" đã được gửi để được kích hoạt tất cả các bạn.

Khi bạn đã sẵn sàng để thức tỉnh hoàn toàn bằng cách vượt qua Bản ngã  / Chia cách của con người

Để trở lại trạng thái ý thức cao nhất của bạn thông qua sự hợp nhất hoàn toàn từ bên trong.

Các Mã Ánh sáng cộng hưởng và kích hoạt DNA của  bạn.


( Còn tiếp ...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét