Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Nhập Biển Tình thương - Gia Trì Trái ĐấtTập trung tư tưởng .
Hơi thở sâu đều .
Thân Tâm lặng lẽ .
Hoà cùng Thánh tâm   .

Kết nối Thượng Thiên .
Yêu thương trái đất .
 Năng lượng tràn đầy .
 Hoá hiên Chân Thân .

< lặp lại .>

Hoà cùng Thượng Đế .
 Lan toả Càn khôn .
Nhập biển Tình thương .
 Gia trì Trái đất .

< lặp lại .>

 Nhập chung Thượng đế .
Biến thành ống sáng .
 Nối trời Thượng Thiên .
Cùng tâm Trái đất .

< lặp lại. >

 Mở cổng Trái Tim .
 Tình thương Vũ trụ .
Đĩa vàng Mặt trời .
 Trong tim Toả rạng .

< lặp lại >

Nhân loại 8 tỷ .
Bảy tỷ đĩa vàng .
 Kích hoạt trong tim .
 Long lanh Thiên  Tính .

 <lặp lại .>

Ánh vàng Toả rạng .
 Kết nối Tim Tim .
 Hiệp cùng Thượng đế .
 Tất cả là Một .

 <lặp lại .>

 Hư tĩnh bao la .
Cổng Tim Mềm mại .
Kết nối Nữ Tính .
Bao Phủ càn khôn .

Hoà cùng  Nữ tính .
 Bao phủ càn khôn .

Ta là  Nữ tính .
 Bao phủ càn khôn .


-----------------------
DL 13 tháng 12 -2012 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét