Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Đức Giáo Hoàng từ chức!


Đức Giáo Hoàng  từ chức! Lần đầu tiên một  Đức Giáo Hoàng đương nhiệm làm như vậy trong hơn 600 năm qua !


Có  những thay đổi thực sự xảy ra trong thế giới của chúng ta. Chính Đức Giáo Hoàng đã làm chứng cho những sự thay đổi này bằng một tuyên bố từ chức với một  lý do không chính đáng và thời điểm ra đi không đúng lúc của mình. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trở thành Đức Giáo hoàng đầu tiên từ chức từ văn phòng  Toà Thánh tại Vatican. Đây là một sự kiện đặc biệt . Bởi vì trong hơn 600 năm qua, luôn có truyền thống là Đức Giáo Hoàng sẽ được giữ được vị trí quyền lực của họ cho đến khi chết. Mặc dù  Đức Giáo Hoàng Benedict tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe kém, nhưng vẫn gây ra rất nhiều sự ngạc nhiên. Nhất là với một sự ra đi vội vã như vậy.

 Là những người đã quen thuộc với những thay đổi nhanh chóng trong thế giới , Chúng tôi các Lighworkers trên toàn cầu, vẫn thực sự ngạc nhiên về sự ra đi đột ngột một cách khác thường của người đứng đầu Vatican. Ngài  đã nhanh chóng rời bỏ vị trí  lãnh đạo hàng tỷ  Kitô hữu vẫn đang trung thành trên khắp thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét