Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Ảo Tưởng

_Cái gì là ảo tưởng? Tất cả đều là ảo tưởng: tình người là ảo tưởng, cuộc sống là ảo tưởng, quyền lợi và danh vọng là ảo tưởng, trí tuệ là ảo tưởng, bản ngã là ảo tưởng. Nó thật khi chúng ta đang ảo tưởng và nó là ảo tưởng khi chúng ta trở về với con người thật của mình, là tự tánh thường hằng. Tự tánh của bạn, của tôi, của muôn loài là một. Vạn vật vốn có cùng một nguồn gốc, chúng ta vốn đồng nhất thể. Một cá nhân dù có siêu việt cách mấy cũng là hữu hạn. Khi trở về với đại ngã, với chân tánh cao hơn của mình, chúng ta sẽ là tất cả. Nhưng trước khi trở về với tất cả chúng ta phải đi qua tánh không, hay chân không linh diệu ( không mà có, không mà sống động linh diệu ). Tánh không tuyệt đối gồm 4 lớp: vô hình, vô tượng, vô thanh, vô xúc (cảm xúc). Vì chỉ có không là viên mãng, tròn đầy, là vô cùng, bất tận. Muốn trở về với cái vô cùng bất tận, muốn trở về với chân tánh thường hằng, muốn vượt lên trên mọi ảo tưởng, chúng ta buộc phải đi qua tánh không.

“Nguyện cho ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian và muôn loài chúng sinh”
LightWay2012

Thaibinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét