Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Sông mê bờ giác

_Kiến thức, minh triết là con đò để đưa chúng ta qua sông (sông mê, bờ giác). Nhưng lại là gánh nặng làm cho chúng ta không thể đi tiếp trên chặng đường mới (chẳng có ai có thể mang theo chiếc thuyền mà đi cả). Con đường minh triết thật sự, là con đường của sự buông bỏ (kể cả minh triết). Buông bỏ vạn duyên để trở về với trực giác, linh giác và tuệ giác. Trở về với những thế giới thuần về tâm linh (5 chiều vẫn là vật chất vi tế). Ở đó không có sự hiện diện của vật chất, của đầu óc, của khó khăn, đau khổ và phiền não.

Đại đạo là vô ngôn, Minh triết thật sự vốn không cần ngôn ngữ.

“Nguyện cho ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian và muôn loài chúng sinh”
LightWay2012


Thaibinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét