Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Ngày Trở Về

_Chúng ta không có ngày trở về và nơi để về. Ngày về đó chính là khoảnh khắc của hiện tại vô tận. Nơi về đó chính là sự an tĩnh của tâm. Sự an tỉnh của tâm là Niết bàn. Thời gian, không gian là ảo ảnh. Con đường tâm linh là sự quay vào bên trong chứ không phải là sự hướng ngoại. Bạn vốn đã khai ngộ. Bạn là tình thương và ánh sáng. Bạn không có thời gian và không gian để trở về. Sự an tỉnh của tâm chính là Niết bàn.

“Nguyện cho ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian và muôn loài chúng sinh”
LightWay2012


Thaibinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét