Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Bản Lai Diện Mục

Khi chúng ta nhập vào trạng thái tận cùng của hư không tỉnh lặng, khi dường như vắng bóng của đầu óc. Nhưng chúng ta vẫn còn nghe và thấy. Vậy lúc này ai đang nghe, cái gì đang nghe? Đó là bản lai diện mục, là chân tánh thường hằng của mình.
Vậy làm thế nào để làm sống lại tự tánh này? Làm sao để hợp nhất trở lại với nó? Hãy tìm cho ra ai, cái gì thực sự đang nghe tất cả những âm thanh này và hợp nhất với người đang nghe đó
(bằng các phương tiện nâng cao tâm thức của bạn ở giai đoạn cuối-khai mở huyệt bách hội). Khi đó bạn sẽ nhận thấy toàn bộ thế giới xung quanh là một trường ảo tưởng sống động. Bầu trời chỉ quang đãng rực rỡ khi không bị che khuất bởi những đám mây (của đầu óc, ý niệm). Bất kỳ một ý niệm nào (dù là minh triết) cũng đều làm bạn xa rời với tự tánh. Bản lai diện mục mới chính là con người thật của bạn.

“Nguyện cho ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian và muôn loài chúng sinh”
LightWay2012


Thaibinh

2 nhận xét:

 1. Những đoạn văn này tôi đọc trong các tác phẩm của tác giả Từ An. Nhân thấy một vài đoạn mình thấy hay, ghi lại. Mời quý bạn xem qua. Phần còn lại trong các quyển Cát Bụi Hồng Trần, Tuần Trăng Vi Diệu…Những sách này mời các bạn vào trang web chuabenhdongian.com để xem và có gì trao đổi xin liên hệ với tác giả theo địa chỉ dưới đây:
  Tác giả: Từ An
  ĐT: 01275934607

  Mê là tâm mê
  Ngộ là tâm ngộ
  Ngộ rồi biết không tâm
  Không tâm còn chẳng có
  Mê ngộ chỗ nào thành!
  $$$
  Tâm chạy theo cảnh
  Cảnh lại sinh tâm
  Đầu? Đuôi? Trụ xứ?
  Chỉ bảo là lầm!
  ***
  ” Ai? ” Là chỗ sống chết!
  Biết được ai, ai biết
  Người này thõng hai tay
  Vào chợ không còn mất!
  @@@
  Liễu sanh tức thoát tử
  Đạt Lý là Sự thành
  Sinh tử vốn không hai
  Sự lý đâu trình thử!
  &&&
  Vô lượng lần sinh diệt
  Dòng nhân quả luân lưu
  Do mê mờ bản tánh
  Thấy có ra có vào!
  @@@
  Chết đây lại sanh kia
  Chúng sanh nhiều hay ít
  Hình dung như bọt nổi
  Biển nước chưa từng lìa
  $$$
  Pháp không sanh chẳng diệt
  Tâm chưa từng đến đi
  Đấy bằng luôn dậy sóng
  Chỉ tự mình phân ly

  @@@
  Tâm cảnh như hoa đốm
  Lúc nào cũng lăng xăng
  Chớ cầu tìm an ổn
  Chỗ này hay chỗ kia
  &&&
  Bổn lai vốn là Biết
  Lại muốn biết cái gì
  Nên năng sở vọng lập
  Có Phật có Chúng sinh
  ###
  Không Thiền cũng chẳng Tịnh
  Mật tu theo tâm mình
  Tâm tâm chưa từng dính
  Nói gì tu chẳng tu
  ^^^
  Đạo không có đường vào
  Vì nó không có cửa
  Cửa là do mê lập
  Bỏ vọng liền được vào
  @@@
  Tự tâm bạn bị điều kiện hóa nên sản sinh ra sự sự lý lý, rồi vô số vấn đề sinh ra, bạn bị cột trói bởi nó. Rồi cũng tự tâm bạn tạo tác học tập phương pháp để giải quyết vấn đề rồi cũng tự tâm bạn chứng đắc. Bạn đi tìm đạo sư để ấn chứng cho bạn, vì bạn không biết Đạo sư chính là Tự Tâm bạn, đầy đủ không thiếu thốn dù vô minh hay bất cứ phẩm tính nào

  Trả lờiXóa