Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Dấu hiệu thức tỉnh tâm linh

Nếu bạn là người phụng sự cho ánh sáng thì bạn là một linh hồn đã trưởng thành. Nếu bạn chưa phụng sự cho ánh sáng thì đây là cách nhanh nhất để trưởng thành tâm linh vì nó mang lại niền vui, ân điển và vô lượng công đức. Công đức càng lớn thì sự thức tỉnh càng lớn. Nhưng phụng sự cho ánh sáng khác với phụng sự cho danh, lợi và phàm ngã. Phụng sự chân chính phải bắt đầu bằng thức tỉnh va giác ngộ. Một linh hồn không thể giúp linh hồn khác khi còn đang trong mê muội, đầu óc và hoán tưởng. Sự thăng hoa đang mở rộng. Mỗi người là một nhịp cầu của con đường thăng hoa về phía trước. Những người phụng sự cho ánh sáng là những người đi trước thời đại, những người góp phần tạo nên trời mới, đất mới và con người mới. Phụng sự cho ánh sáng có nhiều góc độ và phương tiện khác nhau. Dù bạn xếp bàng ngồi thiền, nghĩ ngơi và thư giản thì cũng đã là phụng sự rồi vì như vậy bạn đã làm một tấm gương sáng, góp phần trong việc tịnh hóa địa cầu. Nhưng những phương cách phụng sự giác ngộ và trí tuệ sẽ mang đến nhiều lợi ích và rộng lớn hơn. Nó đòi hỏi một tinh thần vô ngã, vô điều kiện, bất vụ lợi. Bởi đơn giản sự thăng hoa người khác cũng là sự thăng hoa của chính mình.

_ “Nguyện cho ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian và muôn loài chúng sinh”
LightWay2012
ThaiBinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét