Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Ngẫu Hứng làm thơ Trên Diễn đàn CDAS

Trước ngày chuyển đổi Thiên hà , samba cùng anh em trên diễn đàn ngẫu hứng làm thơ .

 Cuối năm chuyển đổi Thiên Hà .
Non sông vẫn vững như là xưa nay .
Đừng mong Thời cuộc đổi thay.
Nội Tâm chuyển đổi , mới hay Duyên lành .

Thứ Ba -Ngày 18 Tháng 12 , 2012   7:26 pm


-------------------------------------------------

Samba vốn sẵn ba xàm .
Hắn tin Thượng đế ở luôn trong Mình.
Pháp Tu, cách luyện chính chuyên .
Thiên cơ thấu hiểu , Càn khôn định dần .

Thứ Ba  ngày 18 Tháng 12 , 2012   8:06 pm


---------------------------------------------

Nam sơn vương tử là ai .
Phật Hoàng Hiển thánh nhường ngồi đời Trần .
Trần đi rồi lại trở về.
Non sông gấm vóc bốn bề uy nghiêm .
Trần gia vốn luyện Phật Tiên.
Pháp tu Vương Giả định yên cơ đồ.
Chí Linh chốn ấy bây giờ .
Thánh Linh cảm ứng Địa cơ Nam Phần .
xxxx
Nam Phần , Nam Phần Việt .
Cánh Phượng hoàng bát Ngát Mênh mông.
Càn cung một dải liền sông núi .
Thức động lòng người mỏi mắt trông .

Thứ Ba ngày 18 Tháng 12 , 2012    8:24 pm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét