Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Biophoton: Các đặc tính.

Các tính chất của biophoton


Cường độ phát xạ của Biophoton với các nguồn sáng khác.
Thông tin do phòng thí nghiệm Kyobayashi lab - Japan cung cấp. 


1- Biophoton có cường độ phát xạ thấp và  cực thấp. 

 Cường độ phát xạ biophoton ít hơn 10^-16 W / cm 2 , tức là quá yếu để  cho mắt người có thể nhìn thấy được. Mắt người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng có cường độ từ 10^-13 W/cm2 trở lên. Biophoton hoàn toàn không phải bức xạ nhiệt phát sinh từ thân nhiệt cơ thể. Biophoton là phát xạ sinh học ở mức độ tế bào.


Nếu tính cường độ phát xạ bằng cách đếm số lượng  các hạt photon Ánh sáng ghi nhận được, thì ta có kết quả sau: Ánh sáng từ mặt trăng khuyết 10^9 photon/ 1 cm2/ giây. Ánh sáng từ một ngôi sao khoảng 1^6 photon/ 1 cm2/ giây , tức là chỉ bằng 1/1000 ánh sáng từ mặt trăng khuyết . Biophoton phát ra từ cơ thể người là khoảng 100 photon/ 1 cm2/ giây. Tức là cường độ thấp hơn ánh sáng từ ngôi sao trên bầu trời là 10.000 lần. Mắt người không đủ độ nhậy để nhận biết ánh sáng cực yếu này.

2- Biophoton có bước sóng nằm một phần trong vùng khả kiến của mắt người. 

Trong điều kiện tự nhiên, mắt người bình thường sẽ nhìn thấy ánh sáng có bước sóng trong một khoảng nhất định, cụ thể là chỉ nhận biết được các hạt photon có bước sóng trong khoảng 390- 750 nm ( Nano mét ) .

Từ những năm 1970, giáo sư tiến sỹ Fritz-Albert Popp và nhóm nghiên cứu của ông tại trường Đại học Marburg ( Đức ) sau một loạt nghiên cứu quan trọng đã công bố rằng: bước sóng của Phát xạ sinh học BioPhoton nằm một phần trong vùng nhìn thấy được của mắt người. Cụ thể Phát xạ Biophoton bước sóng từ 200 tới 800 nm ( Nano Mét) .

Điều đó có nghĩa là mắt người có khả năng nhìn thấy ánh sáng Biophoton, nhưng chỉ vì cường độ phát xạ ánh sáng này quá yếu cho nên chúng ta không nhìn thấy được mà thôi.
Dường như Thiên nhiên an bài điều này một cách có chủ ý và rất thú vị. Cụ thể là: Nếu một người có phát xạ sinh học BioPhoton mạnh hơn người bình thường 1000 lần thì ánh sáng phát ra từ cơ thể của họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường . Hoặc mắt một người nào đó có độ nhậy cảm hơn người thường 1000 lần thì cũng cho phép nhìn thấy ánh sáng trên cơ thể .

Gợi ý 1-  Nếu một người bình thường, khi sử dụng một thiết bị khoa học hiện đại có độ nhậy sáng lớn hơn 1000 lần mắt của con người, thì sẽ quan sát thấy được phát xạ Biophoton.

Gợi ý 2- Nếu sử dụng một biện pháp nào đó , như thanh lọc cơ thể, tịnh hoá bản thân, nâng cao tần số rung động của hệ thần kinh, tăng độ nhậy cảm của mắt lên được 1000 lần thì chúng ta sẽ tự nhiên nhìn thấy được phát quang sinh học của cơ thể người . Phải chăng đây là cơ sở khoa học của câu nói : Tu luyện để tìm lại khả năng đã mất. Khả năng nhìn thấy phát xạ sinh học là có sẵn ở mỗi người, chỉ cần tăng độ nhậy cảm là chúng ta nhìn thây được hào quang và ai ai cũng có thể làm được  điều này ?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét