Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Phòng vệ Tâm Linh: Nhận thức cơ bản .


Tầm nhìn chung bao quát.

Có một cuộc chiến đang diễn ra giữa các lực lượng của Bóng tối và lực lượng của Ánh sáng để kiểm soát ý thức con người và kiểm soát hành tinh này. Khi chúng tôi tăng rung động bản thân, thì đồng thời cũng cho phép chúng tôi thể hiện năng lượng Ánh sáng của Thiên Chúa vào trong Thân thể vật lý nhiều hơn và làm tăng trưởng nhận thức của toàn Nhân loại về phía Ánh sáng. Điều đó có nghĩa là: sự tồn tại và quyền lực của Bóng tối trên hành tinh này đang bị đe dọa. Bóng tối không chấp nhận và không hề đứng im. Học đang hành động điên cuồng, cho nên kiến thức về phòng vệ tâm linh la cần thiết hơn bao giờ hết . Chính trong thời gian này, quá trình chuyển đổi tới một ý thức cao hơn của mỗi người đang diễn ra. Điều này yêu cầu cần phải tạo ra mô hình sống và sinh hoạt mới. Đồng thời cũng tạo ra thêm nhiều thách thức mới cho mỗi người trong chúng ta. Những thách thức này có nhiều dạng, ở nhiều lĩnh vực. Nhưng ở đây, trong phạm vi bài viết này, chỉ muốn đề cập tới các thách thức trong lĩnh vực phòng chống lại các tấn công tâm linh, nhận thức và gỡ bỏ các cấy ghép tiêu cực, nhận biết và phòng chống các thực thể đang làm giảm chất lượng nguồn năng lượng của bạn. 

Hiện có những thực thể tiêu cực đang hút năng lượng sống của bạn và làm cho cơ thể bạn mệt mỏi mà không có lý do thể chất rõ ràng. Chúng cũng giống như nhứng ký sinh trùng trong thế giới năng lượng. Chúng sống bằng cách thu hoạch và sử dụng nguồn năng lượng sống quý báu trên cơ thể của bạn. Do đó, ức chế các khả năng của bạn,  hạn chế khả năng cảm nhận các thực tế cao hơn và làm lêch hướng hiểu biết về sự thật và mục đích sống của  linh hồn. Chúng đưa bạn vào các trạng thái cảm xúc tiêu cực, ngăn cản bạn trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc và tự do trên Hành tinh Trái đất này .


Sinh Mệnh Ánh sáng là Mục tiêu tấn công của Thế lực đen tối: 

Trong quá trình tiến hóa của mỗi linh hồn trên Trái đất, một người thức tỉnh sẽ nhớ đến kế hoạch chi tiết nhiệm vụ cuộc đời và hợp đồng của linh hồn. Người thức tỉnh sẽ có đầy đủ ý thức hơn. Đương nhiên là sẽ đứng lên lấy lại chủ quyền tâm thần của bản thân và sống phù hợp với pháp luật của Đấng Tạo Hóa chứ không phải là luật nhân tạo. Đó chính là quá trình vượt qua Bóng tối và sống trong Ánh sáng .Những người Thức tỉnh sống trong Ánh sáng Tâm linh, thông qua hành động, sẽ ảnh hưởng và hướng dẫn người khác đến với Ánh sáng. Bằng cách thức đó, làm tăng đáng kể sức mạnh của Ánh sáng và giảm bớt quyền lực của bóng tối.

Những người thức tỉnh để nhớ mình là Sinh mệnh Ánh sáng và trở thành một phần của Ánh sáng khi đang sống trong thân xác. Họ là các Lightworkers, Starseed, Star People...... Họ có xu hướng trở thành mục tiêu tấn công của các thế lực Đen tối. Các sinh mệnh Ánh sáng khó chịu với các năng lượng đen tối và các Rung động thấp của Năng lượng như thế nào, thì các thế lực đen tối cũng khó chịu với Ánh sáng và các Rung động cao như thế, hoặc hơn. Cho nên, khi một người tăng tưởng Ý thức, phát triển tâm linh, Tăng tần số rung động của bản thân, thì đồng thời họ cũng tạo ra một loạt tín hiệu trong thế giới năng lượng, tác động vào nhận thức  của các thế lực Đen tối, đe dọa sự sinh tồn của thế lực đen tối, thu hẹp phamh vi sống của thế lực đen tối .

Bởi vậy, mỗi người tu tập Tâm linh thực sự, mỗi người là Sinh mệnh Ánh sáng thực sự, mỗi người đang cố thức tỉnh và đang tìm mọi cách để tăng tần số rung động của bản thân, đều là mục tiêu theo dõi của Bóng tối. Bóng tối luôn xem họ là một mối đe dọa cho sự tồn tại của bóng tối, là mục tiêu cần tiêu diệt. Mục đích luôn là tấn công làm suy giảm Ánh sáng bằng mọi giá, đẩy những người có chút Ánh sáng rơi lại vào Rung động thấp và nhầm lẫn, giam hãm những Linh hồn đi tìm Ánh sáng vào trong Ma trận của Ảo tưởng, của Hạn chế Ý thức....

Nguồn : Tổng hợp từ Internet. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét