Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Thông điệp của Hội đồng Orion-30/12/ 2012- Phần 2
Thông điệp của Hội đồng Orion-30/12/ 2012- Phần 2

Nhiều bạn đang lo lắng để có được chuyển đổi . Lo lắng  để kết nối  và làm việc với các nguồn năng lượng trái đất mới.  Sự lo lắng là một sản phẩm của thế giới trái đất 3D cũ. Chúng tôi yêu cầu bạn tìm thấy hòa bình và cân bằng bên trong. Biết rằng tất cả là hoàn hảo và tất cả sẽ diễn ra theo thời gian của Thiên Chúa. Bạn đang được hướng dẫn ở mức độ Linh Hồn .Những người thân yêu . Chúng tôi yêu cầu rằng bạn tôn vinh và kết nối với  linh hồn của bạn tại thời điểm này.


Bước đi  trong Sự thật  và đức tin. Thư giãn và làm theo Trực giác, hoạt động cùng với các nguồn năng lượng lớn mà đang có sẵn xung quanh bạn và bên trong bạn. Để bắt đầu hiểu được sức mạnh của bạn đang ở trong SỰ THẬT là bước đi trong Sự thật .  Bạn cần nhận rõ và tránh xa những người đang cố tình  dạy bạn phải  chờ đợi . Họ đang dùng những giáo lý sai lầm  để làm lệch hướng đi và kéo bạn xuống. Những người này không phải là sự thật . Khi bạn bắt đầu làm việc với Niềm tin  và Sự thật  ở Tim . Thế giới này sẽ được hiển thị cho bạn đúng là SỰ THẬT.

Chúng tôi tất cả đang ở đây tại thời điểm này .Có rất nhiều chủng tộc và các cõi giới đang bước về phía trước để  hỗ trợ bạn tại thời điểm này. Nhiều người trong số các bạn đã  ý thức hơn về các kết nối với những  hướng dẫn Tâm linh , đang ở đây  để hướng dẫn , trợ giúp bạn có thể tiếp tục chuyển đổi tới  cấp độ nhận thức cao hơn . Các nguồn năng lượng thế giới 3D cũ vẫn còn  làm việc và còn đang  tiếp tục dạy bạn đi theo các giáo lý biến dang .Trong khi đó,  Trái đất mới được tạo ra trong Tình yêu và Ý  thức Toàn vẹn  đến từ cấp độ hoàn hảo của Linh hồn .

Những bài học bắt nguồn từ  nghiệp trong 3D cũ hiện đang dần được thay thế . Tiếp theo là  một khoảng thời gian làm sạch sâu và chữa bệnh . Cuối cùng là hành  trình Thăng thiên . Những người Thân yêu . Khi bạn cho phép bản thân đi theo dòng chảy của năng lượng mới và nội tâm bạn chỉ  ở trong Sự thật , thì bạn bắt đầu  sáng tạo ra kinh nghiệm cuộc sống của chính bạn .

Nhiều người trong số các bạn có thể đi qua những thách thức khác nhau vào lúc này . Chúng tôi hướng dẫn để bạn  nhận ra rằng : có một bức tranh lớn hơn đang diễn ra trong  phạm vi hành tinh trái đất. Chữ ký  tràn đầy năng lượng của hành tinh mà bạn đang sống , vào thời điểm này đang thay đổi . Tất cả các sinh mệnh sống trên hành tinh, đồng bộ với chữ ký  năng lượng hành tinh  là rất quan trọng vào thời điểm này. Làm thế nào bạn có thể tiếp tục tồn tại   nếu bạn không biết chữ ký năng lượng đó và bạn không có thể cộng hưởng với nó ? Chúng tôi yêu cầu rằng bạn xử lý từ ngữ của chúng tôi thông qua trái tim của bạn.  Trái  tim cho bạn BIẾT SỰ THẬT.

Các nguồn năng lượng trái đất mới sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng, cũng  như loài người bây giờ bắt đầu mở rộng trong sự thật.Chúng tôi muốn  cho tất cả  các bạn hiểu rằng đây là một quá trình và làm việc với quá trình mở rộng này. Nếu bạn đang  cho phép các giáo lý của sự biến dạng để trình bày các ảo tưởng  xuất xứ từ các nguồn năng lượng thấp hơn chính bạn , thì chúng tôi đề nghị bạn đi bên trong và tìm thấy cân bằng từ bên trong một lần nữa. Ảo tưởng  và Mê mờ  của các nguồn năng lượng trái đất cũ đang giảm sức mạnh của chúng . Các nguồn năng lượng cũ nặng  nề  không thể để tồn tại trong rung động năng lượng Trái đất mới.

Chúng tôi là Hội đồng tối cao của Orion và chúng tôi bước đi với tất cả các bạn tại thời điểm này. Tự chăm sóc Nuôi dưỡng bản thân , làm sạch, chữa lành và trở lại vào sự cân bằng. Đó là tất cả các việc cần phải làm bây giờ . Từ đó , cho phép các phép lạ  được hiển thị cho Bạn . Sức mạnh của bạn đang được  tạo từ không gian Tim.  Không gian Trái tim chính là chỗ ngồi của Linh hồn. Sử dụng sức mạnh của Tim sẽ  đưa bạn tới  kinh nghiệm cuộc sống  cân bằng  và sau đó là tạo ra các kinh nghiệm cuộc sống  mà bạn muốn trải nghiệm. Sự lựa chọn luôn luôn thuộc về bạn . Hỡi  những người thân yêu .

Chúng tôi bao bọc  tình yêu  xung quanh bạn. Tình yêu có thể lưu thông qua bạn .  Tình yêu có thể làm sạch những phần sâu nhất của bản thể . Tình yêu cũng mở đường cho Ánh sáng được neo ở mức độ sâu sắc nhất . Bạn là Sinh mệnh  lớn của ánh sáng . Hãy  cho phép Tình yêu và Ánh sáng  được hiển thị , để mang  bạn vào trong Sự Thật , đi cùng với  các nguồn năng lượng trái đất mới. Tất cả  là hoàn hảo cho tất cả mọi người . Hỡi những người bạn thân yêu . 

---------
Nguồn :
www.crystalline-sanctuary.com
www.thegalacticportal.com
www.labrynthschooloflight.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét