Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Chuyển đổi : Làm việc với các Cơ thể năng lượng Tinh tế.


Chuyển đổi : Làm việc với các Cơ thể năng lượng Tinh tế.


Tham khảo về 5 việc cần làm khi chuyển đổi ở đây :  http://zoom2012.blogspot.com/2017/05/chuyen-oi-5-viec-can-lam.html

 Nhắc lại 5 việc cần làm khi chuyển đổi là :
 1- Làm việc với các Cơ thể Năng lượng Tinh tế.( Thửc tỉnh cấp độ Năng lượng ) .
2- Nhận thức, Suy nghĩ và Hành động đúng đắn ( Thức tỉnh cấp độ Nhận thức ) .
3- Hãy Yêu ( thức tỉnh cấp độ Tình yêu thương Phổ quát )
4- Tái tích hợp các phần của bạn ( Thức tỉnh cấp độ Linh hồn )
5- Kích hoạt Tuyến Tùng và DNA ( Thức tỉnh cấp độ Sinh học )

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau khảo sát về những việc cần làm với các cơ thể năng lượng trong quá trình chuyển đổi .

Chuyển đổi trong thời gian này là để Thăng Thiên. Thăng thiên là một quá trình dần tăng cao tần số của các cơ thể năng lượng. Chuyển đổi là giải phóng Tâm ra khỏi những hạn chế, để trở thành một con người tần số rung động cao hơn.  Khi tần số hạn chế được loại bỏ khỏi các cơ thể năng lượng Tinh tế, thì Năng lượng có tần số cao hơn có thể chảy qua tâm trí người đó, và trạng thái tâm thức , trạng thái Ý thức sẽ được nâng  cao.

Chuyển đổi : Có 5 việc cần làm với các cơ thể năng lượng Tinh tế :

1- Kết nối với Mạng lưới Ánh sáng mới,  Kinh nghiệm năng lượng Ánh sáng vô hạn và làm tăng tần số của bạn ngay lập tức
2- Gỡ bỏ mọi cài đặt Etheric, xóa mọi tắc nghẽn trong các Linh thể bậc thấp.
3-  Im lặng bản ngã. Đạt Tâm vô niệm .
4-  Xác định và giải quyết các hợp đồng Linh hồn sai  với Matrix.
5-  Chuyển đổi các cơ thể năng lượng tinh tế lên một cấp độ cao hơn .

5 việc cần làm này thì cần làm lần lượt mới có hiệu quả . Việc 1-2-3 có thể tiến hành lần lượt và đồng thời. Sau đó thự hiện việc 4 và cuối cùng mới nâng cấp các linh thể bước 5 được .

- Làm sao tiến hành việc thứ nhất ?  Hầu hết các bài viết của Samba đều nhằm mục đích hướng dẫn người đọc kết nối với Mạng lưới Ánh sáng mới . Hãy cảm nhận bằng Trái tim - Hãy tin vào trực giác ....
- Gỡ bỏ cài đặt Etheric - xin xem các bài về gỡ bỏ cài đặt Etheric ...
 - Im lặng bản ngã : Xem bài 7 kỹ thuật đạt tâm vô niệm .

Phần 4 và 5 mời xem các bài tiếp theo sau đây .
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét