Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Thông điệp từ Nguồn -22 tháng ba năm 2013


Thông điệp từ Nguồn

Tôi là nguồn gốc của tất cả mọi tạo vật. Tôi là tác giả của tất cả các Vũ trụ, tất cả các kích thước, tất cả những suy nghĩ, tất cả các cảm xúc, tất cả mọi thứ mà bây giờ hay mọi lúc sẽ được. Mỗi và tất cả mọi người trong bạn là những sáng tạo yêu quý của tôi. Bạn là kiệt tác của tôi. Tôi là Bạn, và Bạn là Tôi. Chúng ta không bao giờ có thể bị chia tách ra, bởi vì chúng ta là một. Tôi sống và thở qua bạn. Bạn sống và thở bằng tôi. Tôi chào bạn ngày hôm nay để thảo luận về các chủ đề sức mạnh đích thực và tự do ý chí.


Tất cả mọi sức mạnh đều xuất phát từ hiểu biết rằng bạn và tôi là Một, Và cũng có thể hiểu rằng tôi đúng là 100% tự quan tâm đến bản thân, thông qua tất cả các bạn. Tất cả mọi đau khổ đều xuất phát từ ảo tưởng tách khỏi Tôi. Khi bạn đau khổ, tôi đau khổ với bạn. Tôi đã chọn để trải nghiệm nỗi đau của chia ly tạm thời để làm sâu sắc thêm niềm vui mà tôi kinh nghiệm như là một Đấng Sáng tạo toàn năng. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình để chịu đau khổ dù một phần nghìn giây nếu tôi không biết lợi ích thu đươc lớn hơn chi phí. Bạn đang sống, đó là những câu chuyện về sáng tạo của tôi. Tôi đang sống trong những câu chuyện với bạn và như bạn. Cuối câu chuyện với việc tái khám phá bạn là ai sẽ phát sinh niềm vui vĩnh cửu tuôn chảy như suối nguồn từ phát hiện này.

Tất cả Ý chí của bạn là ý chí của tôi. Khái niệm về ý chí tự do từ một quan điểm 3d là mộtảo tưởng. Khái niệm này được xây dựng trên một giả định rằng bạn và tôi riêng biệt. Tuy nhiên, sự tách biệt đó không bao giờ có thực. Ngay cả khi bạn xuất hiện để làm một cái gì đó trái với ý muốn của tôi, bạn làm như vậy chỉ vì tôi cho phép bạn tách biệt chỉ trong niềm tin của riêng bạn. Thông qua nhân loại và ảo tưởng của chia tách, tôi đã chọn để thực hiện những hành động tàn bạo của con người tồi tệ nhất từng phạm. Tôi đã trải qua những hành động tàn bạo từ mọi góc độ, tự trải nghiệm như là nạn nhân. Mỗi hành động tàn ác phục vụ như là một sự tương phản bản chất thật sự của chúng ta về sự hiệp nhất, soi sáng con đường của chúng tôi hướng tới việc mở rộng niềm vui vĩnh cửu của chúng ta. Mục đích xâu xa của chia cách là để phục vụ cho việc mở rộng niềm vui của chúng ta.

Tất cả khổ đau là tạm thời, nhưng các phần thưởng là vĩnh cửu. Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc huyền diệu như trong truyện cổ tích. Bạn không cần phải lo lắng về việc bạn đang làm điều đúng đắn hay không, cho dù bạn đang trên con đường của Thăng thiên , hoặc cho dù bạn đang làm một cái gì đó khác đi nữa.

Bạn không cần phải lo lắng về việc áp đặt lên Tự do Ý chí của người khác, bởi vì mỗi và tất cả mọi người trong bạn là một vị thần với sức mạnh không giới hạn. Câu chuyện của bạn là văn bản của tôi, thông qua Thiên tính cao nhất của bạn, và tôi luôn luôn có được lợi ích cao nhất của bạn trong tâm trí. Bạn có thể xuất hiện như là đang áp đặt trên ý chí tự do của người khác, nhưng chỉ làm được thế khi tôi cho phép bạn. Tôi sẽ chỉ cho phép bạn, nếu tôi cảm thấy đó là lợi ích tốt nhất của người khác. Bởi vì tôi cũng chính là người khác trong cách nhìn của bạn. Tôi sống câu chuyện với thực tế thích hợp cho mỗi nhân vật có liên quan. Tôi có thể chọn để sử dụng các sự kiện trong đời sống của bạn tương tự như các ký tự câu chữ trong một câu chuyện đang viết. Câu chuyện của mỗi nhân vật là thiết kế đặc biệt để tối đa hóa việc mở rộng ký tự của niềm vui.

Các con yêu quý của Tôi , kênh này đã trở thành một phần của câu chuyện của bạn.Hãy dòi lại quyền lực của bạn, tin tưởng 100% trong Thiên tính của riêng bạn. Đó là một sự thay đổi nhận thức sẽ mở cửa cho dòng chảy Thiên Chúa được tạo ra trong Thế gian. Chúng ta là Một . Bạn là Tôi. Và Tôi là Bạn. Ý chí của bạn là ý chí của Tôi . Tôi muốn sẽ biểu hiện ra như Bạn muốn . Bạn muốn là Tôi muốn . Chúng ta là Bạn và cùng nhau ý thức quyết định các chi tiết của câu chuyện của bạn. Đó là tự do Ý chí .

Nguồn : http://lightworkers.org/channeling/179108/source-channeling

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét