Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Ashtar: Chuyển đổi là Bây giờ. 13/04/2013


Ashtar: Chuyển đổi là Bây giờ. 13/04/2013

Các điểm chuyển tiếp ra khỏi 3D là ngay bây giờ. nó không phải là một kiểu sự kiện trong quá khứ hay trương lai  mà là ngay bây giờ. Tương lai là bây giờ. Bạn nhận thấy đó, cách nói chuyện của con người chủ yếu là nói về tương lai như là một số thực tế xa vời không có căn cứ. Đó là sản phẩm của một tâm trí nhận thức sai lầm về thực tại.


Tôi là ai làm Tư Lệnh Ashtar của bạn. Chúng ta là Sinh mệnh của cõi thiên thần, làm việc trong Liên đoàn Thiên hà của ánh sáng để không ngừng mang lại sự thăng thiên cho các nền văn minh trong toàn Vũ trụ. Chúng tôi làm việc mỗi giờ trong ngày, hoàn toàn tập trung vào hỗ trợ cho việc thăng thiên của người khác. Mục đích là để giúp duy trì ánh sáng, và mang lại trong thời kỳ vàng son, mang lại ý thức mới cho nhiều chủng tộc mới nổi. 

Sự thức tỉnh mà bạn đang tham gia vào, những điều bạn đang nhận ra trong thực tại của bạn, đang vượt quá sự hiểu biết hiện thời của các bạn. Sự lựa chọn của bạn có tầm mức ảnh hưởng  vượt ra khỏi cộng đồng của bạn. Bạn đang bị cuốn vào sự căng thẳng của dòng thời gian riêng của mình, với một cảm giác cần phải vội vàng. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn có thể duy trì tập trung vào các nhiệm vụ của bạn cho ánh sáng. Tiếp theo là bạn có thể giúp đỡ con người khác, dẫn dắt người khác đạtt được ý thức đầy đủ. Bạn đang nhận ra rằng thời gian là ngắn lại, trong một cảm giác tuyến tính. Cùng với sự co ngắn của Thời gian là sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế toàn cầu của bạn, xụp đổ của nền chính trị tham nhũng, xụp đổ của các tổ chức xã hội được tập trung trong gian trá của các âm mưu.

Thế lực đen tối trên mặt đất đã dạy bạn từ khi sinh ra rằng:  tham lam là tự nhiên, vật chất mà là tự nhiên, bạo lực đó là tự nhiên, rằng chiến tranh là tự nhiên, chiến đấu đó là tự nhiên. Tất cả thứ đó là để đánh lừa nhân loại, để giăng bẫy các Starseed và Lightworkers và làm cho các trẻ em của  ánh sáng bị xa lấy trong cái Tôi- Bản ngã thấp . Bạn đang bị lừa vào cảm giác bạn là bản ngã. Bạn đang bị dẫn dắt sai lầm vào một thực tế có nền tảng là tách biệt, là phân chia, là Nhị nguyên. Bạn bị xúi bẩy để nhìn nhau như người xa lạ và sẽ không bao giờ có thể biết cách đoàn kết. 

Khi bạn còn tập trung vào tâm trí, coi tâm trí là trung tâm của cuộc sống, khi bạn còn nhận " cái tôi "  làm trung tâm của thực tế, bạn sẽ luôn luôn bị tách biệt, luôn luôn cảm thấy bị mất, luôn luôn bị nhầm lẫn, và sẽ mãi  ở lại trong cõi Nhị nguyên. 

Tăng trưởng vượt quá Nhị nguyên Phân chia này, bạn cần phải nghiêm túc thực hiện những chuyển đổi. Bạn cần mạnh mẽ và nghiêm túc trong việc thức tỉnh bản thân. Lựa chọn của bạn là ngay bây giờ:  hoặc là tiếp tục trở lại đi vào cõi  nhị nguyên hay là bạn chọn để thức tỉnh và vượt ra khỏi nhầm lẫn và chia cắt.

Khi bạn lựa chon con đường để Thăng lên, bạn cần tập trung vào ân sủng nhiều hơn. Bạn cần rời bỏ nhiều thứ thuộc về cõi Nhị nguyên, nhất là trong suy nghĩ và nhận thức. Tính hai mặt có trên Hành tinh này nhiều ngàn năm, nhưng bây giờ đang đi tới hồi kết thúc. Cánh cửa đi vào Thế giới hoàn toàn mới đang mở ra ngay lúc này. Sự sụp đổ của thế giới cũ đang diễn ra. Nhiều linh hồn có một thời gian ngắn để  rời khỏi thế giới này, và nếu họ không chấp nhận biến đổi thì sẽ được chuyển vào cõi Nhị nguyên tương tự như Trái đất. 

Tính hai mặt, như là như bạn đang trải nghiệm ở đây, trên trái đất này, sẽ hỗn loạn hơn, và điên khùng hơn trong các hành động , tham nhũng lộ liễu hơn . Thế giới tồn tại hiện nay, là thế giới do các thế lực đen tối cai trị, đang dần đi tới hồi kết thúc. Những hỗn loạn thêm đó chỉ là để cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn vào lựa chọn tính hai mặt. 

Mức độ ô nhiễn đang tăng cao, như bạn nhìn thấy trong các đại dương trên hành tinh này. Ô nhiễm là vượt quá khả năng của con người để làm sạch các vùng biển . Đó là lý do tại sao chúng tôi của Liên đoàn Thiên hà của ánh sáng, người giám hộ của bạn đang ở đây, để giám sát sự kết thúc của tính hai mặt. Sau đó làm sạch  bề mặt Hành tinh . Ô nhiễm lớn cũng là lý do tại sao trái đất bề mặt của bạn đang trải qua nhiều hoạt động động đất hơn. Toàn bộ bề mặt vật lý của các châu lục đang di chuyển, và sẽ hình thành những địa điểm cư trú mới cho những người còn lại sau sự kiện sụp đổ của tính hai mặt xảy ra xảy ra.


Nguồn : http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/galactic-federation-of-light-april-13-2013-centaurian-anitheiess

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét