Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CUỘC ĐẠI TẠO (phần 1)


Tiết lộ huyền bí về :

-Ngày Tận Thế
-Cơ Cứu thế
-Tương Lai Việt Nam

----o---o---o----


Mấy lời nhiệm-nhặt tỏ ra đây .
Nhắc nhở Linh-căn với Sỹ-tài.
Đất Mẹ Hiếu-Trung gìn chí khí.
Quê Cha tiết-Nghĩa giữ lòng Trung.

Máu đào hoen ố dòng thanh sử.
Xương trắng nhơ danh nước Việt này .
Ơi Hỡi ,hiền-nhân đừng lạc nẻo.
Vườn Hồng NHỰT_NGUYỆT hội Rồng mây.

HỒNG_QUANG
( Hồng quang là một người tu phái chùa Hồng Môn , được tiếp điển xuống )Hát Đạm Phong Trần

Sẵn tuồng  còn đợi thời gian.
Trước Niên khởi loạn vén màn hát luôn.
Hát tuồng tạo-Địa lập-Thiên.
Hát toàn đào kép khùng điên đóng trò.
Hát cho mù quáng đến coi.
Hát cho người điếc đến nghe mới tài .

Hát cho cao giọng ,họa hài .
Hát cho vang động khắp toàn Đông Dương.
Hát cho Châu Á rung rinh .
Hát cho thế giới mười phương hãi hùng.
Hát cho Thiên Địa não nùng.
Hát cho Trời Phật bất hòa cùng nhau .

Hát cho Tả Đạo ra oai .
Hát cho Ma quỷ trổ tài nhiễu nhương.
Hát cho đảo lộn cương thường.
Hát cho Bạo-lực cường-quyền lộn lên.
Hát cho khoa-học chế thêm .
Hát cho khí giới Hạch-tâm trần đầy.

Hát cho cuồng-quốc phơi thây.
Hát cho Nam-Hớn làm thầy thế gian.
Hát cho Thánh –chúa oai danh.
Hát cho Lương-Tề minh quân tướng phùng.
Hát cho Thế giới đại đồng.
Hát cho Nhơn loại sống trong thái hòa .

Hát cho đến lúc chiều tà .
Hát cho núi lở,biển trào,lửa thiêu.
Hát cho mặt đất ngả nghiêng.
Hát cho sụp đổ  tiêu điều ngổn ngang.
Hát cho 3 tiếng sấm vang.
Hát cho thâu hết Âm-Dương Ngũ hành.

Hát cho Thất nhục bàng hoàng.
Hát cho hết bảy, rồi còn một thôi.
Hát cho Trời đất đổi ngôi.
Hát cho hết Bảng phong Thần thời nay.
Hát cho đến Hội Long Hoa.
Hát cho Tiên Phật lìa ngôi xuống Trần.

Hát cho Thần thánh đến gần.
Hát cho tới mãn tận-tường Hạ-Ngươn.
Hát cho lập lại Thượng-Ngươn
Thì dẹp gánh hát, hết khùng hết điên.
Điên là điên Phật , điên Tiên.
Thế gian đừng có khinh Điên mà lầm .


Tháng tư , canh tuất 1970
HỒNG QUANG ẤN DẤU


---lk---lk---lk-----TU THÂN

Ráng học thông một chữ KHÔNG .
Con đường Tiên Phật mới còn mong.
Nếu dùng Kinh sách tầm chơn lý .
Bao kiếp tu hành cũng chẳng xong .

Chẳng xong vì chấp nẻo Âm thinh.
Các tướng dựng lên vọng hữu hình
Tâm Phật không rành,rành Phật gỗ .
Bỏ Chân, tầm Giả ,lạc Huyền-linh.

Huyền-linh,tà giáo của Ma-vương.
Vạn lưới trương ra khắp ngõ đường.
Mê hoặc những người tu nhẹ dạ.
Thiên-Đường lạc lối ,gặp Diêm-vương.

Diêm cảnh âm u , lắm khách thăm.
Niết bàn sáng sủa , ít ai tầm.
Chữ Tu là rửa ,mà không sửa .
Chỉ nói ngoài môi , chẳng biết hành.

Có hành , cũng chẳng trúng vào đâu.
Bí-pháp thất truyền đã bấy lâu.
Thiền định bề ngoài ngồi giống Phật.
Tâm trong tán loạn,dễ gì thâu .

Có thâu sáu giặc,được năm ba.
Cái Ý vô hình , khó kiếm ra .
Chúa-tể lục-căn còn tự tại .
Tung hoành động mãi ,loạn tâm ta .

Ta Linh để giúp cõi Ta bà.
Mạt pháp Kỳ-ba khó lắm đa .
Phước ít tội nhiều đâu thoát khỏi .
Đạo-mầu độ chúng khỏi tay Ma .

Ma-vương Đại-quỷ hiện hoành hành.
Lập đảng ,chia phe hại chúng sanh.
Lấy Chánh, trị Tà ,trừ Bá đạo.
Phật Tiên xuống thế tạo thanh bình.

Thanh bình trở lại , lập Đời tân .
Thống nhất san hà , chỉnh Á Âu.
Nước Việt Oai danh,đài Vũ trụ.
Con Hồng cháu Lạc đứng hàng đầu .

Hàng đầu dẫn dắt cõi Hậu thiên.
Đem lại vui tươi khắp các miền .
Ơi Hỡi sỹ hiền ,mau lập Đức .
Đem tài cứu thế khỏi ưu phiền

Tháng 5 , Canh tuất 1970 .
HỒNG QUANG ẤN DẤU


--++++--------+++++----

ĐÀI VINH QUANG


Muốn hòa trước phải hòa mình .
Muốn bình trước phải biết bình Thân tâm.
Noi gương Khương –Khổng ngàn năm.
Tu thân , ẩn dật không ham việc đời .

Đợi cho đúng lúc đúng thời .
Thiên thời , Địa lợi, Nhân hòa mới ra .
Ba lần Lưu đến thảo lư .
Ba lần Châu đến rừng sâu bái vời .

Đem tài bình trị giúp đời .
Đó là nhắc chuyện của thời xa xưa.
Bây giờ thế kỷ hai mươi.
Đúng kỳ mạt Pháp,tuần hườn đổi thay.

Phải người có thật Chân tài .
Cùng là Chân mạng Thiên-đài chọn ra .
Chớ đâu là bọn thài-lang.
Mang râu ,đội mão , khoe ngoài đầu môi.

Ngây ngô lợi dụng Cơ mầu.
Bớt thêm vá víu ,sửa theo ý mình .
Hay là sử dụng Huyền  linh.
Mê hoặc dân chúng theo mình cho đông.

Buôn Thần, bán Thánh ,lên Đồng.
Xây cơ , chuyển  bút , xưng rằng Phật Tiên.
Tranh nhau xây cất Chùa chiền.
Tạo hình tượng,cốt tốn tiền Bá gia.

Tưởng rằng Cột lớn Chùa cao .
Thờ Trời ,thờ Phật nào ngờ thờ Ma.
Tham cầu danh lợi:Tâm tà .
Dắt dìu Bá tánh đi xa đường lành.

Không cần cạo tóc ở chùa .
Sửa xong Tâm tánh , tại gia vẫn thành.
Tu gì chém giết đấu tranh .
Dành chùa , dành chúng , chẳng dành Thiện Tâm.


Chán chê Sư-vãi ,Đạo mầu.
Bán trời ,bán Phật , bán luôn Chùa chiền .
Làm cho hoen ố cửa Thiền.
Tranh nhau cho lắm, chết nhiều người ơi.

Thời kỳ Tận diệt đến nơi.
Sao không tỉnh mộng:ở ăn cho lành.
Tìm đâu cho được đất linh.
Tránh cơn nước lửa thiêu mình ra tro.

Thế cờ nay đã bí rồi .
Ngao cò tranh mãi ,được lời ngư ông.
Phong Thần dựng bảng lập xong .
Đố ai thoát khỏi Hóa công kỳ này .

Cõi trên , cõi dưỡi rõ bày .
Rừng hoang múa gậy , tự gài mình vô.
Đừng khoe mình có Nam mô.
Mô danh Mô lợi,nào mô Phật Trời.

Đến khi gặp hạn tới rồi.
Cho rằng Trời Phật Thánh Thần chẳng linh .
Tâm lành thì gặp điều lành.
Tâm tà mà muốn gặp lành :đừng mơ .

Mấy ai rõ đặng Thiên cơ .
Biết chăng chỉ biết sơ sơ bề ngoài .
Vọng Tâm vỗ ngực khoe tài .
Phất cờ đánh trống hát bài biệt ly.

Việt nam là một trường thi .
Liệt cường văn võ đến ghi bảng Thần.
Cơ mầu hé mở lần lần .
Chân-nhân ra mặt góp phần chấm thi .

Hùm ,beo , gấu,ó ra uy .
Đều trượt vỏ chuối xách dù về không.
Để cho con cháu Tiên Rồng.
Ra tay kiến tạo Đại đồng Thế gian.

Lọc lừa Ba cõi dưới trên .
Chỉ người hiền đức tuổi tên mới còn.
E rằng thế sự luân vơi .
Mùa thu , tám chín , cuộc cờ đảo điên .


Chó tru , Ma quỷ ra biên .
Không lo trù ếm nó quay trở về .
Heo nuôi tròn mập bề-xề.
Biết rằng đến lúc chủ nhà có ăn .


Chuột kêu chút chít lăng xăng.
Là điều có khách gần xa đến nời.
Thiên nhân biết, mạng biết thời .
Sao đi xin sỏ khấn cầu làm chi .

Đơi cho đến nước bí cờ .
Ở đâu cũng kiếm,cũng vời thỉnh ra .
Thời nay của bọn Quỷ ma .
Xuất không đúng lúc ai mà dùng ta .

Việt nam sẵn đủ Thánh tài .
Đắp nến xây móng dựng Đài vinh quang .

Tháng 6 , Canh tuất 1970

HỒNG QUANG   ẤN DẤU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét