Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Atlantic va Pikakhung

Các linh hồn sống trong thời đại cuối của Atlantic,họ bị một ám ảnh hay là bị một mô hình nghiệp chi phối trong cách tư duy .Họ bị ám ảnh bởi ý tưởng rằng chúng ta cần các sự kiện thảm khốc để "đạt được" một cái gì đó. Đây là một mô hình tiến hóa nặng nề và không may mắn và đó chắc chắn là một chiều hướng thấp .Kết cục thường là Hủy diệt và không thỏa mãn với bản thân .

Hiện nay họ thường thể hiện cách tư duy đang bị điều khiển bởi nghiệp nặng nề của quá khứ vào trong các bài viết về ngày tận thế . Trong đó đầy rẫy thảm họa .

Cách họ nhìn thế giới có thể đúng trong thời đại xụp đổ của Atlantic và đưa trái đất vào 13 000 năm đen tối vô minh, nhưng ko thể đúng trong thời đại này- Thời đại Trái đất sắp bước vào Thời đại Hoàng Kim Huy hoàng .Ánh sáng Lan tràn trên mặt đất .

Pika nên hiệu chỉnh lại cách nhìn thế giới . Thanh lọc Nghiệp , Xả bỏ lối tư duy cũ , nên tăng cường hấp thụ Ánh sáng đang tỏa rạng trên trái đất .

Ko nên đắm mình trong những rung động thấp - xấu - tiêu cực - ko may như vậy


--------------------


Sao mấy bài trước Pika viết hay vậy, xóa mất tiêu rồi.

Bài trước đã bị xóa , ko còn bằng chứng nữa .

Ngày trong bài viết này Pika nói " Tôi sẽ chọn những người, những linh hồn tiêu cực nhất, những .... để đưa họ lên" 

Đây là 1 cách tư duy sai lầm của Ảo tưởng .
Một Mô hình tiến hóa sai lầm trong Ảo tưởng , nặng nề và không may mắn .

Đây là 1 ảo tưởng của đầu óc tự cho mình là tốt, là Đại anh hùng của vũ trụ cứu muôn dân.

Thực tế Vũ trụ và Thượng đế không yêu cầu Pika làm vậy.Cách tiến hóa như vậy là không đúng trong thời đại chuyển tiếp này .Một người mù không thể dẫn đường cho một người mù - dù cho là có lòng tốt đến đâu .Một người Yếu nghèo về năng lượng không thể nâng đỡ ai hết .

Hãy để cho Thượng đế điều khiển Vũ trụ này , và Pika sẽ được Bình an thanh thản .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét